ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં ભૂકંપના 10 આંચકા અનુભવાયા

- સતત બીજા દિવસે હિમાચલ-દિલ્હીમાં ભૂકંપ - દિલ્હીમાં 2.7 , હિમાચલમાં 2.8નો  ભૂકંપ : બીજા દિવસે નેપાળ,  અફઘાનિસ્તાન, તઝિકીસ્તાનમાં આંચકા નવી દિલ્હી

admin 2 Min Read

Latest Posts